Limit ilości uczestników

Limit ilości uczestników
Zgodnie z założeniami organizatora na zawodach obowiązuje limit ilości uczestników wynoszący po 15 szybowców w klasie Klub-A oraz 15 szybowców w klasie Mix (15+18m). O zakwalifikowaniu na listę startową decyduje data wpłaty wpisowego. W przypadku, gdyby po dniu 02.04.2020r. liczba szybowców w jednej z klas była mniejsza niż 15, organizator dopuszcza możliwość zwiększenia liczby szybowców w drugiej klasie, jednak w taki sposób, aby całkowita liczba szybowców w obydwu klasach nie przekraczała 30.
 
Wpisowe w kwocie 600 PLN (450 PLN dla osób do 25. roku życia) można wpłacać do dnia 02.04.2020r. na konto Aeroklubu Nowy Targ:

Aeroklub Nowy Targ
ING Bank Śląski SA
60 1050 1474 1000 0022 6364 8046.
W tytule przelewu należy zapisać: „Wpisowe RZS 2020”.
 
Pierwsze 15 osób z uregulowaną opłatą wpisową w każdej z klas zostanie zakwalifikowanych do udziału w zawodach i wpisanych na listę uczestników Szybowcowego Pucharu Tatr w danej klasie. Osoby, które dokonają wpłaty wpisowego w późniejszym terminie, niż wyżej wymienione, zostaną wpisane na listę rezerwową i zakwalifikowane do udziału w zawodach w przypadku rezygnacji osób z listy uczestników po dniu 02.04.2020r., z zachowaniem kryterium daty wpłaty wpisowego.
 
W przypadku, gdyby po dniu 02.04.2020r. liczba szybowców w jednej z klas była mniejsza niż 15, organizator dopuszcza możliwość zwiększenia liczby szybowców w drugiej klasie, jednak w taki sposób, aby całkowita liczba szybowców w obydwu klasach nie przekraczała 30.
 
Dodatkowe informacje zostaną opublikowane niebawem w Regulaminie Lokalnym i Piśmie Organizacyjnym.